• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
НачалоЗа училището
На горе

Документи

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2017 - 2018 година
План - прием 2018/2019 учебна година
Национални телефони за деца в случай на насилие над дете
Актуализиран Правилник за дейността на училището
Актуализация на Стратегия за развитие на училището 2016-2020 година
Седмично разписание за І срок на учебната 2017 - 2018 година
Спортен календар 2017 - 2018 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Годишен план за работата на училището 2017-2018 учебна година
Учебни планове за 2017 - 2018 учебна година
Дневно разписание 2017 - 2018 учебна година
Училищен план за защита от бедствия на пребиваващите 2017 - 2018 учебна година
Заповед за утвърждаване на качествени показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от І и ІІ клас през учебната 2017 - 2018 година
График за контролни и класни работи през І срок на учебната 2017 - 2018 година
График за консултиране на ученици и родители І срок на 2017-2018 учебна година
Програма за прилагане на мерки за повишаване качеството на образованието
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
План - прием учебна 2017 - 2018 година
 
 
Powered by Phoca Download
Free business joomla templates