• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
НачалоЗа училището
На горе

Документи

Годишен план за дейността на училището 2018-2019 учебна година
Учебен план 2018-2019 учебна година
Седмично разписание на учебните часове І учебен срок на 2018-2019 учебна година
Училищен план за защита при бедствия на пребиваващите 2018-2019 учебна година
График за контролни и класни работи І срок на 2018-2019 учебна година
График за консултиране на родители и ученици І срок 2018-2019 учебна година
Дневно разписание 2018-2019 учебна година
Годишен план за дейността на училището 2018-2019 учебна година
Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2017 - 2018 година
План - прием 2018/2019 учебна година
Национални телефони за деца в случай на насилие над дете
Актуализиран Правилник за дейността на училището
Актуализация на Стратегия за развитие на училището 2016-2020 година
Седмично разписание за І срок на учебната 2017 - 2018 година
Спортен календар 2017 - 2018 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Годишен план за работата на училището 2017-2018 учебна година
Учебни планове за 2017 - 2018 учебна година
Дневно разписание 2017 - 2018 учебна година
Училищен план за защита от бедствия на пребиваващите 2017 - 2018 учебна година
 
 
Powered by Phoca Download
Free business joomla templates