• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

Новини

На 16 февруари ОУ „Васил Левски“ с. Борима отбеляза своя патронен празник – 145 години от обесването на Апостола на свободата. Честването започна с минута мълчание в памет на Апостола и поднасяне на венец пред бюст-паметника, който се намира в двора на училището. Вечерта в салона на местното читалище се състоя тържествена вечер - поклон. Началото бе поставено от директора Иванка Миткова с обръщение към учениците и учителите да бъдат достойни да носят името на своя патрон. Гости на вечерта бяха: Иван Миховски – народен представител, Бойко Пъдарски – заместник областен управител, Еленко Начев – началник на Регионалното управление на образованието, Иванчо Раев – кмет на с. Борима, Мариана Тургенева – председател на Обществения съвет и други. Г-н Иван Миховски поднесе кошница с цветя и прочувствено се обърна към ученици, учители и родители: „Ние трябва да живеем достойно с неговия живот и дело, да пазим националните ценности, да ги предаваме…
На 14.02.2018 г. се проведе открит урок по география и икономика в VІІ клас като част от вътрешноучилищната квалификационна дейност с ръководител Стефка Колева . Темата на урока бе „Страни в Южна Азия“, с основен акцент – характеристика на Индия. Присъстваха учители от прогимназиален етап. Специални гости бяха учениците от VІ клас, които също изучават Азия по новата учебна програма. Урокът започна с „мозъчна атака“ – всеки ученик си изтегли листче с част от характеристиката на Индия. Трябваше всеки да разпознае кога да прочете информацията според изискванията за характеристика на държава. В тетрадките си изработиха „Цвете Индия”, в което записваха най-важното за страната. За обобщението спомогна подготвената от г-ца Колева презентация. По случай празника на любовта Зафер Чакър прочете за най-известната индийска забележителност Тадж Махал и свързаните с него любовни истории. Искрен Ангелов ни пренесе в Индия с помощта на презентация за културата, традициите и обичаите на индийците. След това…
Най-големият урок в света на УНИЦЕФ се завърна в ОУ „Васил Левски“ с. Борима с нови теми и нови предизвикателства. На 20.01.2018 година старши учител Теменуга Дишева представи урок „Здраве и благополучие“ с учениците от I - IV клас. Темата е част от поредицата образователни материали, посветени на Глобалните цели за устойчиво развитие. На урока присъстваха учители, ученици, членове на Обществения съвет и родители. Учениците бяха разделени в 4 екипа: „Знам какво да ям“ „Чистофайник“ „Дневен режим“ „Спортувам и играя“ По разнообразен и забавен начин децата обясниха разликата между състоянията „здрав“ и „болен“. От мултимедийната презентация научиха какво е здравословен начин на живот и защо е важно да се грижат за здравето си. Всеки екип изработи лапбук с правила за здраве, които представи чрез стихове, драматизация, дискусия и песен. В края на часа учениците получиха Сертификат за участие, а екипът „Знам какво да ям“ почерпи присъстващите с плодове.

Открит урок по математика в V клас

 На 23.01.2018 г. във връзка с вътрешноучилищната квалификационна дейност старши учител Бонка Пенкова изнесе пред учители и родители открит урок по математика в V клас на тема: „Събиране на десетични дроби“. С добре подготвената от учителя презентация се засили интереса на учениците към толкова трудната математика. Те преговориха наученото за десетични дроби. Задачите бяха разнообразни и кратки с цел да се постигне динамичност. Урокът е за нови знания и компютърната презентация им помогна да се запознаят с правилото за събиране на десетични дроби, наблюдаваха готови примери и решиха задачи. Часът премина неусетно и с активност от страна на учениците. Откритият урок завърши със занимателна игра: „Открий отговора“- на цветни картони бяха написани задачи, отговорите на които трябваше да открият на разпръснати върху масата други цветни картончета. Играта активира мисленето и създаде интерес. На последвалото обсъждане присъстващите изразиха задоволство от видяното.

Квалификация на педагозите

На 20.12.2017 г. се проведе открит урок с учениците от 3 клас с класен ръководител Магдалина Груева на тема „Състав на думата – обобщение“. Урокът е предварително планиран като тема от вътрешноучилищната квалификационна дейност. Бяха поканени членовете на Обществения съвет, учители и родители. Учениците трябваше да обобщят, затвърдят и приложат знанията си за състав на думата. В урока бе използвана компютърна презентация, самостоятелна и групова работа, забавни задачи. Накрая учениците събраха най-важните теоретични знания и направиха лапбук. След урока се проведе дискусия с учителите, които обсъдиха методическата разработка, участието на третокласниците и споделиха своя опит. На следващия ден се проведе още една предварително планирана тема от вътрешноучилищната квалификация – „Приложение на облак технологиите в професионалната дейност на учителите“. Темата е интересна и актуална. Бонка Пенкова – преподавател по информационни технологии запозна учителите с „Облачната технология“. Стъпка по стъпка всички изминаха пътя до влизането в „облака“. Насоките, които г- жа Пенкова…
Страница 1 от 19
Free business joomla templates