Сряда, 05 Декември 2018 10:44

  Открит урок по човекът и природата в VІ клас

  С много емоции и ентусиазъм, на 03.12.2018 г. в шести клас на ОУ „Васил Левски” – с. Борима, се проведе открит урок по човекът и природата под ръководството на г – жа Зорница Стоянова на тема „Състав на веществата“. Гости бяха учениците от пети клас, които също изучават строежа и свойствата на веществата, учители, родители и директорът на училището. Учениците бяха разделени на два отбора, като заветната цел до която трябва да достигнат е опит - изненада. Този опит ще се изпълни от отбора победител.

  Учениците тръгнаха по пътеката на знанието за състава на веществата, като разкриха на гостите характерните признаци на градивните частици атоми и йони. Направиха схема на атом на химичен елемент с шест протона в атомното ядро и разкриха защо тя е електронеутрална частица. Състезателният дух продължи с изработване на модели на прости вещества – въглерод и озон, както и на сложни – серен диоксид и въглероден диоксид. Работата на двата отбора в екип се оказа трудна, но учениците са толерантни един към друг и се вслушват в мнението на всеки. Единият отбор се представи на високо ниво и стигна до победа. Това е отборът на Семра Такалова, Алекс Алиев и Синая Банкова. Тяхна се оказа честта да изпълнят опита изненада, който беше интересен и за гостите.

  Това не е първият нито последен игрови урок. Той дава възможност на учениците чрез забавление да усвояват знания, развиват умения за екипна дейност и задълбочава техния интерес към природните науки.

  Зорница Стоянова - преподавател

  © 2013 - 2020 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.