Сряда, 18 Декември 2019 09:22

  Електронен дневник и в ОУ "Васил Левски"

  От началото на настоящата учебна 2019/ 2020 година ОУ „Васил Левски” - с. Борима премина към дигитализация на учебния процес чрез използване на електронен дневник SHKOLO, закупен със средства по Национална програма на МОН „ИКТ – Средства за електронен дневник“. Електронният дневник е удобство за учители, родители и ученици. На учителите дава възможност за по-рационално администриране на цялостния учебен процес, защото приложението е максимално удобно и лесно за управление от всяко устройство и по всяко време – компютър, таблет и мобилен телефон.

  В началото на месец ноември се проведе родителска среща на тема: „Електронен дневник в училище – регистрация, работа и предимство”. На срещата присъстваха всички родители и получиха указания за регистрация и използване на безплатното приложение на електронния дневник – нагледно и с писмена инструкция за всеки. Родителите видяха удобството и предимството на това приложение, което им дава пълна информация за училищния живот на тяхното дете. Последва тяхната регистрация, като при затруднения те получиха помощ от учителите. Сега вече всеки и по всяко време е информиран за оценки, отсъствия, отзиви, поведение и родителски срещи. Могат да следят класацията на своето дете по успех в класа и заемано място в училище. Това може да се наблюдава и от учениците, защото и те са регистрирани като потребители в приложението.

  Учителите откриха възможност за навременна и пълна комуникация с родителите – виждат тяхната активност в електронния дневник. Така скоро ще се премине към пълна дигитализация на училищния живот и отпадане на хартиения носител.

  Училищното ръководство БЛАГОДАРИ на всички родители и ученици за използването на мобилната платформа!

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.