Понеделник, 02 Март 2020 10:50

    Гостува ни заместник-министър Таня Михайлова

    На 25.02.2020 г. ОУ „Васил Левски“ с. Борима беше посетено от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и г-н Еленко Начев, началник на РУО - гр. Ловеч. Срещата е по инициатива на народния представител инж. Иван Миховски. Посрещнати бяха с букетчета пролетни цветя и мартеници, изработени от групата по интереси „Творческа работилница“. Усмивки и добри думи съпътстваха гостите, които посетиха следобедните часове по самоподготовка в начален етап. Впечатлени бяха от старанието и уменията на децата. Общуването беше много непринудено. След това гостите неочаквано влязоха в стаята на 7 клас. Интересуваха се дали учениците знаят как ще протекат изпитите от НВО и къде са избрали да продължат обучението си след 7 клас. Г-н Еленко Начев проведе мини изпит по математика и беше много доволен от отговорите, дадени от ученичката Семра Такалова. Той високо оцени факта, че определенията не се наизустяват, а разбират.

    Последва среща с учителите. Г-н Иван Миховски и г-н Еленко Начев споделиха своето възхищение от работата на директорката Иванка Миткова и учителския колектив. Изказаха се опасения от намаляващия брой на учениците и съдбата на селските училища. Сподели се проблемът, че липсва физкултурен салон.

    Приятно и ползотворно е, когато хора на високи позиции във властта се докоснат до живота в едно обикновено селско училище.

    © 2013 - 2022 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.