Неделя, 15 Март 2020 15:49

    Дистанционно обучение от 16 март 2020 г.

    Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. (понеделник).

    ОУ "Васил Левски" с. Борима организира за всички ученици от І до  VІІ клас дистанционно обучение по определен график за всеки клас.

    Всеки ученик трябва редовно да следи електронния дневник, имейл и други канали за комуникация, уточнени със съответните учители.

    © 2013 - 2021 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.