Петък, 12 Февруари 2021 11:44

  Открит урок по български език в 1 клас

  Обучението по български език и литература в първи клас играе основна роля за цялостната подготовка на учениците в началния етап на основната образователна степен. Чрез него се постига базовото равнище на ключовата компетентност, свързана с комуникацията на български език.

  Целите на обучението по български език и литература в първи клас са свързани с началното ограмотяване.

  В периода на ограмотяване са и първокласниците на нашето училище.

  На 10 февруари 2021 година те показаха как овладяват механизмите на четенето и писането в открит урок на тема: ‚,Малки и главни ръкописни букви чЧ, хХ, цЦ“ с преподавател Теменуга Дишева.

  Въвеждането в темата на урока стана чрез гатанки. Те бяха написани на дъската с ръкописен шрифт. Учениците трябваше да ги прочетат, отгатнат и да направят звукови модели на отговорите им, които започваха с начална буква ч, х, ц .

  В началото на часа учениците получиха работни листи със занимателни задачи. Чрез решаването им те определиха ч, х, ц като беззвучни съгласни звукове, демонстрираха четене на думи с тях, образуваха думи от срички, допълваха липсваща буква, подреждаха думи в изречение, допълваха изречения с подходящи думи, образуваха умалителни думи с помощта на сричките –че,–ица, -це.

  В рубриката „Пиша красиво“ се постараха да изпишат графически правилно дадените в тетрадката букви.

  За домашна работа получиха индивидуални текстове за препис.

  В края на часа учениците предадоха работните листи. Учителят направи оценка на работата им, а гостите – учители изказаха задоволство от видяното и представянето на първокласниците.

   

  Теменуга Дишева – преподавател на І клас

   

   

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.