Вторник, 20 Декември 2022 07:18

    Един иновативен STEM урок по география - вътрешноинституционална квалификация

             На 13.12.2022 г. с учениците от 5 клас беше проведен от г-жа Стефка Колева открит иновативен STEM  урок по география на тема „Неспокойната Земя“. Присъстваха учители и родители на петокласници.  STEM обучението  позволява на учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания и да се насочат към практическото прилагане на наученото. Вземат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят  идеите си и да изготвят проекти, насочени към опознаване на света около тях. Основната цел на урока беше учениците да усвоят материала за вътрешните земни сили - вулкани, земетресения и движение на литосферни плочи чрез различни дейности. Петокласниците с много старание и въображение бяха изработили вкъщи макети на вулкани и с гордост ги представиха пред всички. Раед Рамаданов прояви креативно мислене и носеше материали,  с които да покаже изригване на вулкана. Експериментът беше успешен и останалите ученици също накараха „лавата“ да изригне от техните вулкани. След като научиха допълнителни неща за вулканите чрез нареждане на пъзел с литосферните плочи, петокласниците сами достигнаха до извода за причините на появата на вулканични и земетръсни процеси. Видяха и регионите, където са най-чести тези явления. А с помощта на снимки от личния архив на г-жа Колева и с видео от You Tube, мислено се пренесохме на вулкана Тейде на о-в Тенерифе, където госпожата беше по проект на „Еразъм+“. Вълнуващо преживяване за учениците беше да докоснат истински вулканични камъни. Отлично се справиха с изчисляване на относителната височина на връх Тейде и връх Ботев. С помощта на видеоклип станахме съпричастни с доста силно земетресение и образуване на вълни цунами. Направихме и практическо упражнение как трябва да реагира всеки по време на земетресение. Часът завърши с игра „Пипни, пипни …“. Всеки ученик трябваше да докосне някоя от външните обвивки на Земята - литосфера, биосфера, хидросфера, педосфера и атмосфера. Така тези трудни понятия приеха очертанията на реални, познати неща около нас. Всички се справиха много добре.

         Часът беше интересен и по-различен.  За да разберат и запомнят по-добре, децата играят, докато учат. Играта подпомага и засилва  ученето. А STEM уменията могат лесно да се развият чрез забавни и ангажиращи дейности. Комбинацията  учене и игра определено дава най-добри резултати.

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.