Събота, 23 Февруари 2013 17:57

  „Въглеродни детективи” в ОУ „Васил Левски” – с. Борима

  През есента на 2010 година ОУ „Васил Левски" - с. Борима се включи в международен образователен проект „Въглеродни детективи Европа" по Програма „Интелигентна енергия - Европа" на Европейския съюз. В проекта „Въглеродни детективи Европа" участват 10 държави - Великобритания, Ирландия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Германия, Литва и България. Целите на проекта са: да свържи ученици и училища от Европа, като ги заинтересува и предостави възможност те заедно да научат за глобалните климатични промени; да вдъхнови и обогати със знания млади хора, които чрез практически действия да пестят енергия и намалят въглеродните емисии в училище; да ентусиазира и подкрепи учители, които да събудят детския интерес към енергията и „въглеродното спестяване". Предоставят се образователни материали и се разработват различни проекти от учители и ученици.

  На 28.05.2011г. в София група ученици от ОУ „Васил Левски" – с. Борима взеха участие в национално състезание „Нека направим училището си СО2ОL" и представиха пред журито своята дейност по проекта.
  В училището ни беше сформирана една група "въглеродни детективи", но в дейностите се включиха различни деца от всички класове. Проведе се анкета "С какво са се хранили нашите баби и дядовци?" На едни и същи въпроси отговаряха бабите и учениците, за да може да се сравнят отговорите. Целта на анкетата беше всеки ученик да си даде сметка колко енергия се изразходва, за да достигнат продуктите до нас, да направи всички - и родители, и ученици - по-отговорни към храната. Изводите, които направихме са:

  • Храните в миналото са били по-обикновени.
  • Хората са произвеждали почти всичко сами в своите градини и ниви.
  • Купували са само основни продукти от магазините за разлика от сега.
  • Готвели са главно в печки на дърва.
  • Храната е била екологично чиста.

  Дори да не е изпълнена маскималната цел - да се купуват местни продукти, достатъчно е да се провокира разговор.

  Ученици от 7 клас изработиха табло "Въглеродните детективи напомнят", чрез което се обърна внимание какво трябва да се направи за енергоспестяване и намаляване на въглеродния диоксид в атмосферата. Нашите „въглеродни детективи" оформиха в постер своите идеи и ги представиха на всички ученици.

  В часовете по изобразително изкуство в 7 и 8 клас идеята беше развита като се направиха табла "Кога плаче Земята?" и "Кога се радва Земята?". На първото от тях чрез рисунки се показаха основните замърсители на природата. На второто табло учениците дадоха идеи какво може всеки от нас да направи за намаляване на въглеродния диоксид.

  Своеобразната седмица на енергоспестяване завърши с открит урок в 5 клас на тема: "Промени на климата на Земята". Той беше проведен като състезание за "най-добър въглероден детектив". Учениците се запознаха с проекта "Въглеродни детективи", причините за глобалното затопляне и последиците от него. Едновременно с това изпълняваха детективски задачи, дискутираха и даваха предложения за намаляване на въглероден диоксид. Учениците трябваше да попитат баби и дядовци дали са забелязали промени в климата и какви са те. Така чрез разговорите се обсъжда проблема и вкъщи, а изводите на учените се потвърждават от преки наблюдения. Като естествена реакция на всеки ученик идват предложения за намаляване на въглеродния диоксид. Най-интересна и с най- голяма практическа насоченост и значение е задачата всеки ученик да даде конкретно обещание какво ще направи сам. Преобладаваха обещанията за засаждане на дърво или цветя и повечето бяха изпълнени. Една част са по-дългосрочни и чакаме изпълнението им. В резултат: по-голяма лична отговорност към околната среда и формиране на екологично възпитание.

  Това намери израз и в традиционното чистене за Деня на Земята, съвместна инициатива на Държавно лесничейство - с. Борима и нашето училище. Чистенето край пътя извън селото и в центъра се провежда за пореден път и в него се включиха ученици от 4-8 клас. Въпреки голямото количество събрани боклуци, с радост се установи, че те са по-малко в сравнение с предишни години. Освен това се даде пример на по-малките, а и на по-големите как да пазят чиста природата.

  Учениците от 6 клас в часовете по домашна техника и икономика с голямо желание изработваха различни пана и икебани с природни материали. Материалите събираха по време на организирани походи или всеки индивидуално. Целта: да се покаже красотата на природата, за да може всеки да я усети, е изпълнена успешно.

  Проектът "Азбука на здравословното хранене" се осъществи с помощта на момичета от 6 клас. Опитаха се да представят основни понятия, свързани с храненето. Дадоха много полезни съвети за здравословен начин на живот на всички ученици. Обърнаха внимание на съучениците си, че трябва да съчетават полезното за нас с полезното за Земята. Представиха я пред всички ученици в училище. Тази идея е много актуална за нашето съвремие, но едва ли е достатъчна. Затова ще се продължи дейността в тази насока.

  Целта на работата по проекта „Въглеродни детективи" в ОУ „Васил Левски" – с. Борима е да се акцентира върху личната отговорност на всеки ученик или възрастен за опазване на природата, да се посочат пътища и начини за намаляване на въглероден диоксид като се обхванат колкото може повече деца. Проблемът с увеличаване на СО2 и затопляне на климата е все по-актуален и всички трябва да дадат своя принос за решаването му. Учениците от ОУ „Васил Левски" - с. Борима проучиха проблема и предложиха решения.
  Дано повече хора да подкрепят усилията им!

  Стефка Колева
  преподавател по география и икономика и ръководител по проекта

  Още в тази категория: 135 години училище в Борима »
  © 2013 - 2022 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.