Вторник, 05 Ноември 2013 16:31

  Дни на пешеходна безопасност и Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП

  В съответствие с предложенията на Държавно-консултативната комисия по проблемите на безопасността на движение дните от 24.10.2013 г. до 31.10.2013 г. са обявени за дни на пешеходна безопасност. Нашето училище не остана безучастно към тази инициатива. Организирани бяха мероприятия с учениците от начален и прогимназиален етап. С учениците от І и ІІ клас, съвместно с родителите им, се актуализира безопасния път от дома до училище. Интересна и ползотворна се оказа играта „Аз познавам цветовете на светофара“ и практическото занятие за актуализиране на знанията за видовете кръстовища, подлези и надлези. След избор на подходящо кръстовище в населеното място бе демонстрирано безопасно преминаване през него.

  За световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП – 17.11.2013 г., предвиждаме следните мероприятия:

  • радиопредаване и подходяща информация в часа на класа;
  • изготвяне на постер с актуални материали;
  • ролева игра „Спазвам правилата за движение“ – ПИГ начален етап и викторина по БДП – ПИГ прогимназиален етап;
  • лекция от полицейски инспектор на МВР Троян.
  © 2013 - 2022 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.