Четвъртък, 30 Април 2015 07:19

    Посещение в пречиствателна станция за отпадни води в гр. Троян

    Как се пречистват отпадните води на град Троян, научиха ученици от прогимназиален и начален етап под ръководството на Зорница Стоянова – младши учител по природни науки и екология и ръководител на еко-клуба в училище.

    По нейна инициатива бе организирано посещение на пречиствателната станция за отпадни води в гр. Троян на 28.04.2015 г. За работата на съоръженията разказа Марийона Яшева – ръководител на пречиствателната станция.

    Учениците много се впечатлиха от технологията на пречистване на отпадните води, научиха за трите етапа от технологичния процес – механичен, химичен и биологичен. Запознаха се с апаратурата, с която се правят необходимите анализи за биологична и химична потребност от кислород, съдържание на нитрати и фосфати, сухо вещество от утайката, време за утаяване на биологична утайка. „Децата се впечатлиха особено много, когато се докоснаха до пробите, проведени за деня” – разказа Зорница Стоянова и добави: „Тръгнахме си с много отговори, но с много повече въпроси относно разумното използване и опазване на водните ресурси на нашата планета”.

    © 2013 - 2020 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.