Четвъртък, 20 Април 2017 05:44

  Публична изява - Лазаруване

  Цели: Да се запознаят учениците с произхода на обичая и обредите, свързани с него, да покажат наученото за местния фолклор и традиции, да участват във възраждането на красивия пролетен празник.

  Възпитаване на естетически вкус и усет към красотата на моминската носия.

  Подготовката за празника започна отрано. Момичетата от група «Краезнание» научиха лазарски песни от нашия край. Заедно с момчетата подготвиха литературно - музикална композиция, която представиха пред учениците и учителите. Тъй като лазарките приличаха на букет от цветя, нарекохме изявата «Лазарчице, китчице». Лошото време попречи композицията да бъде представена на тревата в училищния двор и за това използвахме една от учебните стаи. Въпреки силния вятър, лазарките набраха цветя от зелената полянка пред училище.

  Водещите запознаха публиката с историята и значението на празника. Артистичното изпълнение на «момък» и «девойка» пресъздаде началото на празника и произхода на името «лазарки». Момичетата пресъздадоха легендата за момата, която се полакомила за богатство и не послушала бащиния си съвет. Учениците получиха урок за моралните ценности, които човек трябва да въэпитава в себе си.

  Тъй като Лазаровден е празник на младостта, красотата и любовта, между «момите» и «ергените» прехвърчаха шеги и закачки. Лазарките посетиха дома на една своя приятелка, попяха на всички от семейството за здраве и берекет. Според тукашната традиция стопанката ги дари с три яйца: първото – символ на живота, второто -  за благополучие и здраве в дома, третото – за здравето на лазарката.

  Празникът завърши с хоро в двора на училището.

  Прочетена 1879 пъти

  Галерия със снимки

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.