Неделя, 10 Февруари 2013 14:44

  Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец” от схема BG051PO001-4.1.02

  Проект „Училище на две скорости", компонент 1 „Без звънец" от схема BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1: "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал".

  Преподавателят на І клас работи по  Проект „Училище на две скорости", Компонент 1 „Без звънец" за осигуряване на допълнителна работа по Български език с ученици от І клас за периода от 01.11.2009 г. до 30.04.2010 г. Групата се състоеше от 4 ученици, които срещаха затруднения в усвояването на книжовния български език. Проектът даде шанс да се организира такова обучение, което се подкрепи от родителите, педагогическата колегия, ръководството на училището.

  В началото учениците, включени в групата, дори не познаваха всички букви и имаха известно притеснение да се включват в учебната работа. След приключване на обучението по проекта те вече четат и преразказват кратки текстове, разбират съдържанието на прочетеното, преписват четливо печатен текст, пишат под диктовка, разпознават съобщително и въпросително изречение, разширяват речниковия си запас и съставят кратък текст по картина. Учениците, при  които българският език не е майчин, вече говорят правилно и свободно, могат да отговарят на въпроси и да водят диалог без затруднение. Разпознават цветовете и техниките за оцветяване. Подобри се комуникацията и социализацията им, приобщиха се към съучениците си и се включиха в празниците и игрите. Преодоляха първоначалната си несигурност и притеснение, повишиха самочувствието си и вече с желание участват в урочната дейност.

  След приключване на работата по проекта участниците  бяха наградени с грамоти за добро представяне.

  Полезно е и за в бъдеще да има подобни проекти, които да подпомагат затрудняващи се ученици.

   

  Прочетена 3497 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2022 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.