Неделя, 10 Февруари 2013 14:53

  ОУ „Васил Левски" – с. Борима продължава работата по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

  За втора учебна година в ОУ „Васил Левски" – с. Борима продължава работата по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

  В училището са сформирани две сборни полуинтернатни групи (една в начален етап с 32 ученика и една в прогимназиален етап с 29 ученика), в които децата получават подготовка от квалифицирани възпитатели.

  Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците.

  Със средства от проекта се поевтинява обедното хранене на всички ученици, включени в целодневната организация, изплащат се трудовите възнаграждения на възпитателите, поема се част от веществената издръжка за отопление, ел. енергия и вода.

  Графикът на учебното време е утвърден от директора и включва часове за организиран отдих, самоподготовка и занимания по интереси с продължителност по 40 минути. Това е времето, когато децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да решат задачите си за домашна работа, като едновременно с това спортуват и имат занимания по интереси.

  Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време.

  Една от стаите в голямата сграда бе изцяло ремонтирана - нова врата, ламиниран паркет, изолация, нова мазилка и подходящо осветление. Тя ще бъде обзаведена със средства по проекта като стая за отдих и игри. Нежните пастелени цветове на стените създават ведро настроение. Но за съжаление тази слънчева „Стая на игрите" чака своето обзавеждане и звънките детски гласове.

  Стаята за занимания на децата от ПИГ Начален етап е просторна и светла. Обзаведена е с нови разноцветни чинове и масички със средства по спечелен от училището проект по Национална програма „Училището – територия на учениците", модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" през 2011 г. Малкото диванче в ъгъла ги приканва към кратка почивка. Новата секция във вид на влакче, в което държим пособията си, допълва приказната атмосфера, в която работим. Често пъти служи за провеждане на сюжетно - ролеви игри: „Влакът за Европа", „Пътешествие из България", "Пътешествие из Европа", „Пътешествие из................."

  Всеки ден учениците с нетърпение очакват часовете за отдих и спорт, за да поиграят тенис на новата маса. Устройват си различни забавления и състезания. Пеят, танцуват, слушат музика.

  Подарък за най-малките е току-що монтираното комбинирано детско съоръжение в двора на училището, закупено със средства на Община Троян и училището. В импровизираните кули оживяват приказни герои.

  В игри и забавления неусетно минават следобедните занимания, които са ползотворни за учениците, спокойствие за родителите, удовлетворение от постигнатото за учителите и гаранция за утрешния успех.

   

  Магдалина Груева – старши възпитател
  Елмира Иванова – старши възпитател

  Прочетена 4846 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.