Понеделник, 02 Декември 2013 16:35

  Един ден в ОУ „Васил Левски“ - село Борима

   

  Топъл есенен ден. Слънцето  огрява широкия подреден училищен двор. Ехти весел детски смях. Учебните часове са приключили.  Учениците от начален етап са излезли от училищния стол, където са се нахранили с вкусната топла храна, приготвена от дългогодишната готвачка леля Пенка. Трябва да отбележим със задоволство, че храната е приготвена по всички изисквания за здравословно хранене на децата и учениците.

  Всички са на комбинираната катерушка, монтирана в двора специално за тях. Те се пързалят, състезават се и се забавляват. Отдъхват и спортуват.

  След малко песента на електронния звънец приканва децата да влязат в стаята, която е обзаведена за часовете по самоподготовка. Всички заемат местата си и започват работа под  ръководството на възпитателя.

  На тяхно място на двора са каките и батковците, които след обяда в училищния стол са готови за следобедните занимания. Благодарение на работата ни по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ за всички ученици , включени в полуинтернатните групи, е подсигурена топла храна. Преди започването на проекта не всички родители  можеха да си позволят да ползват услугите на училищния стол.

  Големите са на асфалтираното през лятото игрище. Техните любими спортове през топлите дни са футбол, волейбол, народна топка.

  Часът е 13,30. Училищният двор опустява. И големите заемат местата си в стаите за самоподготовка. Двата часа отлитат неусетно, изпълнени със задълбочена работа над учебниците и тетрадките. В помощ  на учениците от прогимназиален етап всеки ден се провеждат консултации от учители специалисти по съответния предмет.

  Идва времето за най-желаните часове. Това са  заниманията  по интереси - образователни и развлекателни игри, изкуства,наука, спорт. С ентусиазъм учениците рисуват, апликират, изработват тематични табла с предварително събрани природни материали. Превръщат отпадъците в красиви предмети. В направление Изкуства научават интересни неща за народното творчество, занаятите, фолклора и обредния календар на различните етноси. Това помага за формиране на толерантност и взаимно уважение.

  В заниманията по интереси – Наука, учениците откриват света около нас - природа и животински свят. Решават занимателни и логически задачи. Усвояват компютърни умения в ремонтираната компютърна зала.

  Всичко, изработено от детските ръце, краси и обогатява интериора на стаите за занимания по интереси, специално обзаведени със средства по проекта.

  Часът е вече 16,50. Последната мелодия известява края на учебния ден. Никой обаче не бърза да си ходи. Полека - лека затихват детските гласове. Училищният автобус ще върне децата по родните домове.

  Тъй като голяма част от децата са пътуващи от селата Дълбок дол, Старо село и Голяма Желязна, грижата за тяхната безопасност е ежедневна. По тази причина и във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, два от часовете за организиран отдих и спорт в начален етап, се посветиха на безопасното движение. Учениците, разделени в четири отбора, се състезаваха помежду си. Те оцветиха различно позиционирани изображения на светофар, попълниха тестове, свързани с обучението по безопасност на движението в часовете на класа. Поставени в различни ситуации даваха отговори за своите действия и за правилните действия на другите участници в движението. Учениците от ПИГ прогимназиален етап отбелязаха деня с викторина.

  А в просторния, чист и подреден двор издигат снага двете слънчеви сгради с кокетните перденца и цветя на прозорците. Те сякаш приканват бъдещето в своите обятия.

   

  Магдалина Груева – възпитател
  Елмира Иванова - възпитател

  Прочетена 5064 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.