Понеделник, 26 Май 2014 10:40

  Училището е самият ни живот

  Училището е място, където детето не само се готви за живот.Училището е самия живот.

  Образователнo - възпитателният процес в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима е организиран и се провежда при целодневен режим на обучение, в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  Благодарение на проекта, през последните две години в училището бе дообновена материалната база. Следобедните занимания се провеждат в приветливи,  модерно обзаведени класни стаи.

  Самоподготовката и заниманията по интереси се организират съобразно изискванията за целодневно обучение и потребностите  и желанията на учениците.

  Създадена е благоприятна атмосфера за максимално развитие на способностите на всички ученици.Обогатени и усъвършенствани са формите за индивидуална и групова работа по време на самоподготовката. В приятна атмосфера часовете за самоподготовка се съчетават с много време за активно спортуване, отдих и занимания по интереси. Дейностите, провеждани в заниманията по интереси, спомагат не само за нравственото и естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване навиците им за работа в екип. Формира се съзнателно отношение, лична и колективна отговорност за опазване на училищната собственост.

  Децата, увлечени в игра, под постоянната грижа на опитни педагози , опознават себе си и започват да разбират околния свят.

  В стаите на полуинтернатните групи, коридорите и фоайето на училището се подреждат изложби и кътове с предмети и рисунки, изработени от децата за различни празници и сезони.

  Усилията на учители и ученици са насочени към изяви в местни, общински, областни и национални мероприятия и конкурси в областта на спорта, литературата, изкуствата и науката.

  За Коледа бяха изработени поздравителни картички по японския метод „Торцевание“ с хартия „тишу“, а за Баба Марта -  оригинални мартеници за координатора на проекта в Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието - гр. Ловеч и Община Троян. По случай 24 май Министър Анелия Клисарова беше изненадана с поздравителна картичка за предстоящия празник на своето посещение в гр. Троян на 10 май 2014 г.

  Учителите с много любов и търпение, педагогически такт и умение се опитват да моделират от учениците свободни  и инициативни личности, готови да отстояват своите права  и приемат задълженията си отговорно с ясната цел, че бъдещето зависи от знаещи и можещи хора.

  В нашето училище е изградена среда, в която детето е в центъра на педагогическото въздействие. Прилагаме индивидуален подход при обучението, което води до повишаване качеството на преподаване, както и до по-добри академични резултати на учениците. Осигурени са и участията им в разнообразни форми на работа.

  Целта на училищната система за проследяване на резултатите на учениците, включени в проекта, е да осъществява контрол на оценките им по различни учебни предмети, техните отсъствия и участията им в училищни, общински и областни състезания и мероприятия. В края на учебната година с гордост можем да отбележим, че учениците са повишили успеха си и са по-мотивирани за участие в различните мероприятия, а отсъствията им са сведени до минимум. За всяко отсъствие е представена медицинска бележка.

  На 15.05.2014 г. нашето училище бе едно от седемте от област Ловеч, взели участие в информационния ден по проекта в Министерство на образованието и науката под наслов „Когато училището е средищно …“. Представихме се с оригинална изложба от изработени рисунки по метода „Торцевание“. Същите предизвикаха интереса на екипа на проекта, както и на останалите присъстващи.

  Четири дни по-късно на гости ни беше снимачен екип на телевизия NEWS7, който засне един учебен ден в училище. Материалът бе излъчен на 20 май с анонса „Училище за пример“ и предизвика бурен интерес сред обществеността на Борима и съседните села. Учениците, участници в репортажа, се почувстваха значими и това ги зареди с нови идеи.   

  Полуинтернатните групи са незаменима помощ за учителя,тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване.

  Работата по проекта  се популяризира широко сред обществеността и среща разбиране и подкрепа.

  Като резултат на това популяризиране бе гостуването на ученици от НУ “Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Троян с класен ръководител г– жа Радиана Бояджиева.Те представиха пред участниците в полуинтернатната група в начален етап свои презентации и книжка, а нашите ученици с гордост им показаха стаята за целодневни занимания, изложбите и новоасфалтираните спортни игрища. Децата заедно поиграха джаги и народна топка.

  Ние, настоящите учители, възпитатели и ученици, се учим от историята на нашето училище и умело градим неговото бъдеще. С духа на своя патрон пазим националната ни памет с твърдото убеждение, че сме българи,  че сме граждани на Европа и света.
   

  Елмира Иванова – възпитател
  Магдалина Груева - възпитател

  Прочетена 3585 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.