Понеделник, 03 Ноември 2014 14:09

  Трудно начало ...

   

  От 9 януари 2012 г. ОУ „Васил Левски“ - с. Борима като средищно училище се включи в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ .

  Бяха създадени условия за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес в училището, промяна във взаимоотношенията учител – ученик – родител. Осигуриха се възможности за общуване, опазване  и изява на деца от различни социални, етнически  и културни общности.

  Началото бе трудно. Родители и ученици се отнасяха с недоверие и притеснение: „Как децата ще стоят по цял ден в училище?“, „Ще закъсняват, ще се изморяват, няма да могат да си подготвят уроците“. „ А през зимата как ще пътуват?“ Това бяха въпроси, които вълнуваха родителите и те ги задаваха постоянно. Възпитатели и учители с търпение и постоянство им отговаряха  и ги убеждаваха в полезността на целодневното обучение, запознавайки ги с целите, които си поставяме с реализирането на този проект, а именно:

  • създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
  • създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
  • повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

  И така, макар и с много въпросителни, работата по проекта започна. Дейностите по интереси отговаряха на желанията на децата и постепенно нещата си дойдоха на мястото.

  С течение на времето и работата в полуинтернатните групи, търпението и професионализма на възпитатели и учители,  родителите и учениците се убедиха , че ролята на целодневното обучение за повишаване ефективността и качеството на образованието  е неоспорима.

  Поради повишаване на интереса, броят на децата, желаещи да се включат в работата на полуинтернатните групи, се увеличи. В началото на учебната 2014 – 2015 година в начален етап  бе разкрита  още една полуинтернатна група. Сега в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима учениците са обхванати на 100% в целодневната организация и работят  в 3 полуинтернатни групи: сборна І-ІІ клас, сборна ІІІ-ІV клас и сборна V-VІІІ клас  с трима възпитатели - Магдалина Груева, Генка Петрова и Елмира Иванова.

  За разлика от началото  през 2012 г., днес всички ученици идват с желание и работят с интерес в полуинтернатните групи.

  През септември бяха създадени и две групи „Еко-клуб“ с ръководител Зорница Стоянова, които подпомагат работата в заниманията по интереси в полуинтернатните групи. Тези две дейности успешно се допълват и носят удовлетворение както на учениците, така и на техните възпитатели и учители. Децата работят с голям интерес и старание, научават нови неща и създават вълшебства от отпадъчна хартия.Техните оригинални творения красят стаите на полуинтернатните групи и фоайетата на двете училищни сгради.

  Всичко това постигнахме, следвайки мотото:

   „Училището е нашата Вселена! Учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост!“

   

  Магдалина Груева – старши възпитател в НЕ

  Елмира Иванова – старши възпитател в ПЕ

  Прочетена 2891 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.