За училището

  На 22 май 2019 г. Основно училище "Васил Левски" - Борима отпразнува 135 години от създаването си.
  Началото е поставено в далечната 1884 г. от шепа родолюбиви боримци начело с даскал Найден поп Стефанов. Първото училище се е помещавало в сградата на старото кметство и е имало само 2-3 класни стаи. През 1894 г. е построено така нареченото сега „старо" училище с три учебни и една учителска стая. Строежът на новата учебна сграда започва през 1939 г. Ентусиазирани, боримци активно участват с труд и строителни материали. Сградата е готова през 1940 г. и през учебната 1940/1941 г.…
  ЗАВЕТ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОДНОТО УЧИЛИЩЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В НЕГО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Ние, учениците от нашето мило училище, празнуваме днес, 24 май 1984 г., скъп юбилей – сто години от създаването на първото светско училище в селото ни. Сто години през него минават различни поколения ученици, сто години то разпаля огъня на просветата и културата, поддържа буден духа на млади и стари, за да се превърне в истинско огнище на любознание и патриотизъм. Към Вас, бъдещите ученици, ние…
  {phocadownload view=file|id=1} {phocadownload view=file|id=2} {phocadownload view=file|id=3}
  Вече е факт общественият съвет към училището. Със заповед №72/09.11.2016 г. директорът Иванка Миткова определи членовете на обществения съвет, които са избрани на обща родителска среща (чл.266, ал.2 от ЗПУО). 1. Цветомира Нейчева Раева 2. Сафие Реджепова Такалова 3. Февзие Байрямова Кехайова 4. Мариана Милкова Тургенева 5. Бисерка Миленова Петрова Резервни членове: 1. Грета Андрианова Тодорова 2. Айлин Кеазимова Карагьозова - Такалова 3. Елена Георгиева Вълчева Промяна в състава на Обществения съвет (Заповед №31/16.10.2020 г. на директора на ОУ "Васил Левски" - с. Борима): 1. Мариана Милкова Тургенева - председател 2. Гергана Трифонова Василева - секретар 3. Февзие Байрямова Кехайова…
  Мисия: Хуманизация и естетизация на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците чрез: Учебните часове и учебното съдържание по предмети от задължителната подготовка, за да се създадат условия за постигане на общообразователния минимум. Осъществяване на възпитателната дейност в училище предимно чрез учебната дейност, нейното съдържание, принципи, методи и форми, които да създават умения за поведение и трайни навици у учениците. Съдействие на всички преподаватели за разгръщане на инициативността и активността у учениците. Приобщаване…
  Страница 1 от 2
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.