Учителски колектив

  • Иванка Иванова Миткова - директор, магистър със специалност българска филология, II ПКС

  Педагогически персонал:

  • Магдалина Димитрова Груева -  старши учител в начален етап
  • Михаил Йотов Михайлов - старши учител в начален етап
  • Йонета Георгиева Кръстева - старши учител в начален етап
  • Теменуга Дулева Дишева - старши учител в начален етап
  • Милена Петрова Антонова - старши учител в прогимназиален етап, специалист по български език и литература, немски език и музика
  • Надка Добрева Петрова - старши учител в прогимназиален етап, магистър със специалност френска филология и български език, бакалавър със специалност начална училищна педагогика и английски език
  • Бонка Минкова Пенкова - старши учител в прогимназиален етап, бакалавър със специалност математика, информационни технологии и физика
  • Зорница Иларионова Стоянова - младши учител в прогимназиален етап, бакалавър със специалност химия и биология
  • Стефка Колева Колева - старши учител в прогимназиален етап, магистър със специалност история и география
  • Златин Константинов Костов - старши учител в прогимназиален етап, магистър със специалност физическа култура, ІV ПКС
  • Елмира Младенова Иванова - старши възпитател в прогимназиален етап, бакалавър със специалност математика и физика

  Административен персонал:

  • Калинка Петрова Станчева - счетоводител
  • Джемиле Смаилова Мирямова - домакин

    

   

  Още в тази категория: « Отличия Материална база »
  © 2013 - 2021 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.