Печат на тази страница

Учителски колектив

 • Иванка Иванова Миткова - директор, магистър със специалност българска филология, II ПКС

Педагогически персонал:

 • Веселина Илиева Йонкова -  учител в начален етап
 • Михаил Йотов Михайлов - старши учител в начален етап
 • Йонета Георгиева Кръстева - старши учител в начален етап
 • Теменуга Дулева Дишева - старши учител в начален етап
 • Милена Петрова Антонова - старши учител в прогимназиален етап, специалист по български език и литература, немски език и музика
 • Марияна Петрова Станчева - старши учител в прогимназиален етап, бакалавър със специалност английска филология
 • Бонка Минкова Пенкова - старши учител в прогимназиален етап, бакалавър със специалност математика, информационни технологии и физика
 • Зорница Иларионова Стоянова - учител в прогимназиален етап, бакалавър със специалност химия и биология
 • Стефка Колева Колева - старши учител в прогимназиален етап, магистър със специалност история и география
 • Златин Константинов Костов - старши учител в прогимназиален етап, магистър със специалност физическа култура, ІV ПКС
 • Елмира Младенова Иванова - старши учител в прогимназиален етап в ЦОУД, бакалавър със специалност математика и физика

Административен персонал:

 • Маргарита Керембова - счетоводител