Завети към ученици и учители

  ЗАВЕТ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОДНОТО УЧИЛИЩЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В НЕГО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

  Ние, учениците от нашето мило училище, празнуваме днес, 24 май 1984 г., скъп юбилей – сто години от създаването на първото светско училище в селото ни. Сто години през него минават различни поколения ученици, сто години то разпаля огъня на просветата и културата, поддържа буден духа на млади и стари, за да се превърне в истинско огнище на любознание и патриотизъм.

  Към Вас, бъдещите ученици, ние се обръщаме с молба да се учите добре, като съзнателно усвоявате преподаваните Ви знания по отделните учебни предмети, да се възпитавате в дух на силна любов към род и родина, да изграждате в себе си черти и качества на утрешни граждани на милото ни отечество – Република България.

  Растете бодри и здрави, закалявайте се духовно и физически!

  СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА БЪДЕЩИЯ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК!

  Животът и бурното развитие на науката и техниката вероятно ще Ви поставят нови, може би непознати за нас задачи. Пожелаваме Ви да намерите сили и възможности, за да се справите с тях!

  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЖИЗНЕРАДОСТНИ!

  24 МАЙ 1984 Г.
  ОТ УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ОУ "В. ЛЕВСКИ"
  СЕЛО БОРИМА


   

  ЗАВЕТ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ В РОДНОТО УЧИЛИЩЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В НЕГО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

  СКЪПИ КОЛЕГИ,

  Към Вас, учителите на идващия 21–ви век, наши верни продължители на голямото и високо отговорно учителско дело, се обръщаме с дълбоко вълнение и с трепет се докосваме до Вашето време, което несъмнено ще Ви постави своите повели.

  Верни на традициите на българското училище, което години наред учи и възпитава децата на нашия народ, ние си позволяваме да Ви завещаем следното:

  Продължавайте да обучавате учениците си с най-ефикасни форми, за да усвояват нужните им за живота знания и умения, както и качества на личността.

  Работете с възрожденски дух и амбиция за утвърждаване на името и авторитета на българския учител.

  Повишавайте всекидневно професионалната си подготовка, за да провеждате интересно своите уроци и да спечелите обичта на своите ученици.

  От своя страна – обичайте децата – нашата най-голяма радост, надежда и смисъл в живота. Откривайте техните дарования и правете всичко необходимо за творческото им развитие и извисяване!

  Пожелаваме Ви да бъдете здрави и бодри, за да можете да изпълните трудните си задължения!

  24 май 1984 г.
  ОТ УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ
  ПРИ ОУ "В. ЛЕВСКИ" – С. БОРИМА

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.