Новини

  За отбелязване на Световния ден за възпоменание за жертвите на пътнотранспортни произшествия – 15.11.2015 г., в училище се организираха и проведоха следните дейности: * Изработване на най-безопасния път до училище с учениците от І и ІІ клас, заедно с техните родители, по модела и материалите, дадени в тетрадките за практически упражнения по БДП; * Отразяване на деня за възпоменание с материали на информационните табла по класове; * Рисунка на асфалт на тема: „Опасностите на пътя – трябва да внимавам с тях“; * Крос с всички ученици; * Извършване на оценка на маршрутите от дома до училище и обратно чрез контролни…
  ОУ "Васил Левски" - с. Борима спечели проект за закупуване на терминални компютърни решения за 2015 г. по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище" на Министерство на образованието и науката! Стойността на проекта е 8280 лв. за 9 работни места. Собственият принос от бюджета на училището е 2500 лв.
  Вторник, 20 Октомври 2015 11:00

  Най-добър четец

  На 19.10.2015 г. се проведе открит урок – състезание за оценяване на четивната грамотност на учениците от 5-ти клас, заложен в Годишния план за дейността на училището. Урокът е във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и приетия с Решение на Министерски съвет Национален план за действие. Часът протече в три етапа: Първи кръг – четене на непознат текст; Втори кръг – четене на басня; Трети кръг – изразително четене на познат текст по роли. За определяне на Най-добрия четец бе избрано жури в състав: г-жа Бонка Пенкова – класен ръководител, г-жа Йонета Кръстева…
  Европейски ден на спорта в училище – 25 септември 2015 г. Загрижени от намалената физическа активност на подрастващото поколение, ученици и учители от нашето училище се включиха в Европейския ден на спорта в училище – празник на активността, който даде възможност да създадем условия за забавление чрез физическа активност на учениците. Европейският ден на спорта в училище е вдъхновен от Унгарския ден на спорта в училище. Той е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за…
  Четвъртък, 24 Септември 2015 10:25

  Туристически поход

  Денят 18 септември беше чудесен за учениците и учителите от ОУ „ Васил Левски“ с.Борима, защото го прекараха заедно сред природата. Хубавото време и слънцето допринесоха много за доброто настроение. След като похапнахме на сянка, дойде време за игрите. На обширните поляни имаше място момчетата да премерят сили във футболен мач, а момичетата да играят на топка. Едно от най-приятните забавления беше да се тича по склона. Някои се разходиха из гората и се порадваха на прекрасната гледка към Борима. Безспорно най-забавно беше да се играе на „Плетеница“, в която се включиха почти всички деца. Смях огласяше цялата поляна. Така…
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.