История

  Село Борима е едно от големите села в Община Троян. Намира се в северната част на Троянската община, 18 км северозападно от град Троян и 23 км югозападно от град Ловеч. Населението наброява около 1300 души, които имат различна етническа принадлежност. В мир и разбирателство тук живеят българи и турци. Селото е известно с традиционния есенен селско - стопански панаир.

  Първото училище в селото е открито през 1884 г. като начално. От 1930 г. то прераства в основно. Преди това прогимназиално образование децата от Борима са получавали в районното тогава училище в съседното село Дълбок дол.

  Основите на новата училищна сграда се поставят през 1939 г. За построяването й предварително били събирани средства в образувания за целта фонд "Училищен". Населението масово помагало в строежа с труд и материали. Сградата била готова през 1940 г. и през учебната 1940 - 1941 година е използвана за пръв път за учебни занимания.

  През 1960 г. към училището се открива 8 клас във връзка с промяната в системата на образованието. За целта се увеличава броя на учителите и възпитателите, подобрява се материалната база. В училището се учат и завършват основното си образование и деца от съседните села, където няма осмокласни училища.

  От 10 септември 1974 г. училището преминава на целодневен режим на обучение. В тази връзка предварително се подобряват условията за учене, труд и спортуване чрез обогатяване на учебните кабинети и създаване на подходяща спортна база на открито. Разширява се ученическият стол. Извършва се много работа и за благоустрояване и озеленяване на училищния двор.

  През 1984 г. се чества 100-годишния му юбилей, на който е наградено с орден "Кирил и Методий" I-ва степен. Трима учители получават значка "Отличник на Министерството". Във връзка с годишнината се извършва голям ремонт, който се състои в: построяване на паро-котелно помещение и отоплителна инсталация на голямата сграда; изграждане на нови тоалетни; асфалтиране на спортните площадки; облицоване на класните стаи и коридорите с ламперия; закупуване на учебни шкафове и чинове; боядисване на класните стаи и коридорите; изработване и поставяне на постоянна украса в двата коридора; обзавеждане на нова учителска стая; изработване и поставяне в двора на училището бюст-паметник на Васил Левски - патрон на училището; поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавало първото училище в селото; вграждане на завет към поколенията, който да се отвори през 2009 година.

  Своето образование в училището в село Борима получиха стотици, хиляди деца, които са намерили реализация в различни области на обществения живот. По-известни от тях са: проф. Стефан Шошков, проф. Цачо Цачев, проф. Христо Сираков, доц. д-р Цочо Найденов, ст.н.с. Цвятко Найденов, проф. Дочо Шошков, артистът Найден Бороджиев, кинорежисьорът Дочо Боджаков, журналистът Васил Марков, оперната прима на Куба Венчи Сиромахова, генерал-майор Тодор Тодоров и други.

  През 120-годишния период на съществуване на училището директори са били: Добри Калев, Димитър Семерджиев, Петър Георгиев, Никола Власев, Васил Христов, Ганко Ганков, Андрей Василев и от 1992 г. Иванка Миткова.

  Изцяло със средства от МОН на два пъти - през 1992 и 1995 г. се извършиха крупни ремонти: реконструкция на парната инсталация и преминаване от твърдо на течно гориво, като се свърза с тръбопровод и малката сграда; обковаване на таваните с шпертплат; закупуване на чинове, маси и столове; тапицирани столове за ученическия стол; поставяне на нов фаянс и теракот в ученическия стол; боядисване на фасадата на голямата сграда; закупуване на оборудване за кухнята.

  От началото на 2006/2007 учебна година училището стана първото средищно училище в община Троян, като събра децата от селата Голяма Желязна, Старо село, Борима и Дълбок дол.

  За "защитено" бе обявено през 2008 г., с което получи дофинансиране за издръжка от държавния бюджет.

  За извозване на учениците от съседните села Министерство на образованието и науката предостави 30-местен автобус "OTOYOL-IVEKO", а за 2008/2009 учебна година "ISUZU".

  Училището разполага с компютърна зала с 14 компютъра. Учители и ученици работят с нови учебно-технически средства и имат достъп до Интернет.

  През лятото на 2007 г. се извърши саниране на двете училищни сгради по проект на Община Троян "Оптимизация на училищната мрежа". Подмени се цялата дограма на двете сгради, ремонтираха се покривите, направи се нов сачак, малката сграда изцяло бе боядисана отвътре, като отделните класни стаи са в различно цветово решение. Така най-малките ученици работят в естетическа и приятна обстановка.

  От 7 години училището е на делегиран бюджет, което дава възможност правилно да се планират разходите и да се правят икономии, които остават като преходен остатък за следващата бюджетна година. От две години обаче, когато се въведе правилото парите да следват ученика, бюджетът е недостатъчен.

  Още в тази категория: « Мисия и визия Отличия »
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.