Понеделник, 06 Април 2020 10:25

  Обръщение към ученици и родители!

  Уважаеми родители,

  не позволявайте на Вашите деца да нарушават карантината, свързана с разпространението на COVID-19 и да се срещат с приятели и съученици!

  Уважаеми ученици,

  ценността на здравето е безспорна, но нека не разбирате колко скъпо е то едва когато го изгубите. Затова ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има или се предполага, че има струпване на повече хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници или с други хора. Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти.

  Оставайки си вкъщи, ще допринесете за ограничаване на разпространението на вируса. Времето си можете да осмислите, като преговаряте вече преподадено учебно съдържание и се упражнявате върху практическото прилагане на знанията, както и за усвояване на ново учебно съдържание, като в този процес ще бъдете подпомагани от Вашите учители. Те ще ви предоставят необходимата информация по различни канали: електронна платформа за обучение, електронна комуникация и други.

  Със Заповед №РД09-725/06.04.2020 г. от днес - 06.03.2020 г., официално се възобновява оценяването на знанията и способностите ви. Оценките ще бъдат вписвани от учителите в електронния дневник.

  Призовавам ви към по-отговорно и сериозно отношение към обучението, което се води дистанционно! Не закъснявайте за час! Изпълнявайте стриктно възложените задачи от Вашите учители! 

  Спазвайте нужната хигиена, останете си вкъщи!

  Бъдете здрави!

  Иванка Миткова - директор

   

  © 2013 - 2021 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.