Новини

    Понеделник, 06 Април 2020 10:25

    Обръщение към ученици и родители!

    Уважаеми родители, не позволявайте на Вашите деца да нарушават карантината, свързана с разпространението на COVID-19 и да се срещат с приятели и съученици! Уважаеми ученици, ценността на здравето е безспорна, но нека не разбирате колко скъпо е то едва когато го изгубите. Затова ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има или се предполага, че има струпване на повече хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници или с други хора. Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти. Оставайки…
    © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.