Новини

  Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация.…
  Неделя, 15 Март 2020 17:55

  Уважаеми родители,

  Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези…
  Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. (понеделник). ОУ "Васил Левски" с. Борима организира за всички ученици от І до VІІ клас дистанционно обучение по определен график за всеки клас. Всеки ученик трябва редовно да следи електронния дневник, имейл и други канали за комуникация, уточнени със съответните учители.
  Една от целите на квалификационната дейност за учебната 2019 – 2020 година в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима е: екипност в работата на педагозите – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение. Тя е свързана с повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. Дейността се ръководи съвместно от училищното ръководство в лицето на директора и председателите на екипите по ключови компетентности. Изградени са пет екипа: начални учители; хуманитарни предмети; природо – математически предмети; естетически и спортни предмети; класни ръководители. Съгласно плана за квалификационната…
  © 2013 - 2022 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.