Новини

  Неделя, 15 Март 2020 17:55

  Уважаеми родители,

  Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези…
  Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. (понеделник). ОУ "Васил Левски" с. Борима организира за всички ученици от І до VІІ клас дистанционно обучение по определен график за всеки клас. Всеки ученик трябва редовно да следи електронния дневник, имейл и други канали за комуникация, уточнени със съответните учители.
  Една от целите на квалификационната дейност за учебната 2019 – 2020 година в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима е: екипност в работата на педагозите – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение. Тя е свързана с повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. Дейността се ръководи съвместно от училищното ръководство в лицето на директора и председателите на екипите по ключови компетентности. Изградени са пет екипа: начални учители; хуманитарни предмети; природо – математически предмети; естетически и спортни предмети; класни ръководители. Съгласно плана за квалификационната…
  На 25.02.2020 г. ОУ „Васил Левски“ с. Борима беше посетено от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и г-н Еленко Начев, началник на РУО - гр. Ловеч. Срещата е по инициатива на народния представител инж. Иван Миховски. Посрещнати бяха с букетчета пролетни цветя и мартеници, изработени от групата по интереси „Творческа работилница“. Усмивки и добри думи съпътстваха гостите, които посетиха следобедните часове по самоподготовка в начален етап. Впечатлени бяха от старанието и уменията на децата. Общуването беше много непринудено. След това гостите неочаквано влязоха в стаята на 7 клас. Интересуваха се дали учениците знаят как ще протекат изпитите…
  Петък, 21 Февруари 2020 11:06

  Поклон, Апостоле!

  19 февруари! Ден като другите, но не съвсем. България скърби за тебе, Дяконе! Бесило, бяла риза и перчем – като светкавица пронизват мрака. За кой ли път във лъвския ти скок днес търсим опора… А ти ни даде простичък урок – до смърт да си останем честни хора. Преди 147 години на бесилото край София увисва един от най-великите синове на България - Васил Левски. Това поставя началото на неговото безсмъртие, защото чрез своите думи и дела той остава пример за много поколения. На 19 февруари ние, учениците и учителите, изказваме почит към неговото свято дело. Честването започна с поднасяне…
  © 2013 - 2021 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.