Новини

  Обучението по български език и литература в първи клас играе основна роля за цялостната подготовка на учениците в началния етап на основната образователна степен. Чрез него се постига базовото равнище на ключовата компетентност, свързана с комуникацията на български език. Целите на обучението по български език и литература в първи клас са свързани с началното ограмотяване. В периода на ограмотяване са и първокласниците на нашето училище. На 10 февруари 2021 година те показаха как овладяват механизмите на четенето и писането в открит урок на тема: ‚,Малки и главни ръкописни букви чЧ, хХ, цЦ“ с преподавател Теменуга Дишева. Въвеждането в темата на…
  Петък, 29 Януари 2021 07:38

  Открит урок в електронна среда

  Усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, постави много нови предизвикателства пред учителите. Обучението от разстояние в електронна среда на учениците продължава вече 2 месеца. В тази връзка като част от квалификационната дейност в училище, на 21.01.2021 г. за пръв път беше проведен открит онлайн урок по география и икономика в 7 клас. Темата „Природните богатства на Балканския полуостров“, урок за дейности, даде възможност на преподавателя Стефка Колева да подготви разнообразни задачи. Учениците показаха своите знания, забавлявайки се. Със задачата да разчетат профил на релефа на Балканския полуостров се справиха без грешка. Лесно се справиха и със задачата да…
  Понеделник, 18 Януари 2021 06:29

  Квалификация по време на COVID-19

  Епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространение на COVID-19, много сериозно се отрази на образователно - възпитателния процес. Връщането на учениците от начален етап за обучение в присъствена форма зарадва всички – и ученици, и учители, и родители. Усещаше се необходимостта от общуване, от социални контакти, от обмяна на опит, от споделяне на добри практики. Ето защо в нашето училище квалификационната дейност на учителите продължава, въпреки различната обстановка. На 14 януари 2021 г. в IV клас се проведе открит урок по Човекът и природата на тема: „Планетата Земя. Обобщение“ с преподавател Йонета Кръстева. Въпреки, че тази тематика е нова и…
  © 2013 - 2022 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.