Сряда, 09 Ноември 2016 11:27

  Създаден е обществен съвет към ОУ "Васил Левски" с. Борима

  Вече е факт общественият съвет към училището.

  Със заповед №72/09.11.2016 г. директорът Иванка Миткова определи членовете на обществения съвет, които са избрани на обща родителска среща (чл.266, ал.2 от ЗПУО).

  1. Цветомира Нейчева Раева

  2. Сафие Реджепова Такалова

  3. Февзие Байрямова Кехайова

  4. Мариана Милкова Тургенева

  5. Бисерка Миленова Петрова

   

  Резервни членове:

  1. Грета Андрианова Тодорова

  2. Айлин Кеазимова Карагьозова - Такалова

  3. Елена Георгиева Вълчева

   

  © 2013 - 2021 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.