Петък, 16 Декември 2022 10:36

  Вътрешноинституционална квалификация - открит урок по български език в ІV клас

  На 12.12.2022 г. в 4 клас по плана за квалификационната дейност в училище през учебната 2022 – 2023 година, се проведе открит урок по български език на тема: „Сложни думи, антоними. Тълковен речник. Обобщение“ с преподавател Веселина Йонкова – учител в начален етап.

  Въпреки крехкия опит (1 година), г-жа Йонкова изнесе един добре обмислен и стегнат урок.

  Часът започна с проверка на домашната работа. В основната част на урока кратко се припомни как се образуват сложни думи, кои думи се наричат антоними и понятието „тълковен речник“ и това, с което той ни помага.

  Учениците затвърдиха знанията си като изпълниха упражненията от учебника, в които откриха и образуваха сложни думи, посочиха антоними на дадени образци, упражнения за осмисляне дали правилно е свързана дадена дума със значението й.

  Проведе се състезание, в което децата получиха работни листи и бяха разделени на три екипа. Там те показаха своята бързина, знания и умения за работа в екип.

  В края на часа се направи упражнение от учебната тетрадка, в което на дадени думи потърсиха значението в тълковния речник.

  През целия час всички бяха много активни, взимаха  участие и даваха бързи и правилни отговори.

  С интереса и активността от страна на учениците се убедихме, че доказаха знанията и уменията си в обобщителния урок.

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.