Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

    Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Цели на програмата: - Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в…

    Проекти

    © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.