Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

    И тази учебна година в ОУ „Васил Левски“- село Борима продължи дейността си вокална група „По ноти“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 1 „Изкуства“ на Министерство на образованието и науката. С наближаване на празниците настроението на децата се повишаваше и коледният дух обземаше всички. Така е и с участниците в групата. Научихме три коледни песни. Учениците с желание наизустиха текстовете, репетираха ентусиазирано и с нетърпение чакаха да покажат това, което могат. Желанието им се сбъдна. Читалище „Напредък – 1908“ в селото организира Коледен концерт, в който решихме да участваме с цел представителна изява на групата. Учениците…
    С голямо нетърпение децата от вокалната група по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" очакваха своето представяне на патронния празник на училището. На сцената на Народно читалище "Напредък - 1908" в с. Борима те грейнаха с новите сценични костюми. Песента е извор на жалби и радости, на мъка и живот, за това и в най-лошо време народът е пял. Прозвуча "Песен за Апостола". България има безброй върхове! България има безброй синове! България има безброй родолюбци! Песента "За моята България" групата изпя с чувство и вълнение. Тържеството завърши много емоционално с песента "Българи" и танцова композиция, а солистка беше самата…
    Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Цели на програмата: - Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в…

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.