Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“) – фаза І“

  На 15.06.2018г. в салона читалище „Напредък“ с. Борима се състоя заключителната изява на групите по проект „Твоят час“. Тържеството започна с последното представяне на групата по интереси „Опознай България“. Стефка Колева – ръководител на групата беше подготвила изненада за участничките и публиката. С помощта на презентация всички се насладиха на най-добрите и забавни моменти от разнообразната дейност на групата. Своята обич и възхищение пред родината момичетата изказаха чрез подготвения рецитал. Темата за България е неотделима част от представянето на групата по интереси „Да танцуваме заедно“ с ръководител Зорница Стоянова. През годината те подготвиха 8 танца и с право си заслужиха…
  Понеделник, 28 Май 2018 05:08

  24 май

  24 май е един от най-българските празници, обичан от деца и възрастни. По случай празника на 22 май в двора на ОУ „Васил Левски“ с. Борима беше организирана спортна проява. Инициатор беше групата по интереси „Спортуваме за здраве“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“– фаза 2 с ръководител Златин Костов. Организирани бяха състезания по бягане на 50 и 200 метра, народна топка, футбол и др. Най-активни бяха участниците в групата, но се включиха и почти всички ученици и учители в училище.…
  Сряда, 23 Май 2018 09:43

  Посещение на гр. София

  На 19.05.2018 г. участниците в групите по интереси „Опознай България” и „Да танцуваме заедно” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час“– фаза 2“ по ОП НОИР посетиха гр.София. Първата спирка в програмата беше Националния исторически музей. Учениците с интерес разпознаваха паметници на материалната култура на България, които дотогава бяха виждали само на снимки в учебниците. Без затруднение посочиха тракийските съкровища от Вълчитрън, Панагюрище, Борово и др. С възхищение гледаха предметите от Средновековието като най-голямо впечатление отново направиха познатите - съкровището на хан…
  На 03.05.2018 г. участниците от групите по интереси „Опознай България“ и „Спортуваме за здраве“ по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 по ОП НОИР – „Твоят час“ посетиха пещерата Съева дупка. Целта е учениците да се запознаят със забележителности в родния край, да бъдат сред природата, формирайки по този начин своето родолюбие и екологично мислене. Пещерата е една от най-красивите в България и това беше отбелязано от всички участници. Те с възхищение се любуваха на прекрасните карстови форми, видяха на живо сталактити, сталагмити и сталактони. С помощта на екскурзовода разпознаваха в образуванията различни форми на хора и животни. През цялото време се чуваха само…
  Петък, 27 Април 2018 10:41

  Седянка

  На 24.04.2018 г. се състоя седянка на участниците от групата по интереси „Опознай България“ по проект „Твоят час“ и баби от Пенсионерския клуб и читалище „Напредък“ с. Борима. Бабите показаха различни предмети, използвани в миналото. Не само ги видяхме, но разбрахме предназначението им. Момичетата с интерес слушаха как се избива масло, как се правят плетени кошове - „жабки“, как се слага цедило, в което се носят различни неща и др. Но безспорно най-забавно беше сами да се захванат с работа. Те разчепкваха вълна, предоха с хурка, пресукваха прежда, която после намотаха. Опитаха се да плетат на една или две куки.…
  Страница 1 от 4

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.