Сряда, 23 Май 2018 09:43

  Посещение на гр. София

  На 19.05.2018 г. участниците в групите по интереси „Опознай България”  и  „Да танцуваме заедно” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час“– фаза 2“ по ОП НОИР посетиха гр.София. Първата спирка в програмата беше Националния исторически музей. Учениците с интерес разпознаваха паметници на материалната култура на България, които дотогава бяха виждали само на снимки в учебниците. Без затруднение посочиха тракийските съкровища от Вълчитрън, Панагюрище, Борово и др. С възхищение гледаха предметите от Средновековието като най-голямо впечатление отново направиха познатите - съкровището на хан Кубрат, глаголицата и кирилицата, пръстенът - печат на цар Калоян, царските корони, трона и др. Интересни бяха средновековните книги, но безспорно най-забележителната книга беше Паисиевата „История славянобългарска”. Влязоха в ролята на ученици  и учители във възстановеното взаимно възрожденско училище. Разнообразието на народни носии от всички краища на България в сбирката „Етнография” впечатли всички. Във фоайето на НИМ беше подредена изложба  „Спасени за поколения” на обектите на ЮНЕСКО в България. Те са предствени със снимков материал, а на някои от тях специално са изработени макети. Най-голямо любопитство предизвика макетът на Рилския манастир, изработен от Пламен Игнатов за 17 години и два месеца, като за направата му са използвани 6 186 374 кибритени клечки, 360 ювелирни камъка и 100 перли. Най-любознателните ученици не пропуснаха да си вземат брошури и да научат повече.

  След НИМ участниците продължиха своята образователна обиколка в Зоологическата градина, най-голямата в България. Сред най-харесваните животни бяха големите котки /лъв, ягуар, тигър и др./, слонът и носорогът, маймунките и кенгурата.

  По-голямата част от участниците в „Опознай България” имат книжки на 100-те национални туристически обекти и не пропуснаха да си поставят печати. Обещаха, че ще обиколят България, защото тя е изключително красива и интересна.

  Стефка Колева

  Ръководител на група по интереси „Опознай България“

  Прочетена 1459 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.