Проекти

  Четвъртък, 21 Декември 2017 13:10

  Проект "Твоят час" продължава

  През учебната 2017 - 2018 година в ОУ „Васил Левски“ – село Борима продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОУ „Васил Левски“ – село Борима се регистрира в електронната платформа на проекта при стартирането му през учебната 2016 – 2017 година, а за 2017 – 2018 потвърди участието си. Директорът на училището създаде необходимата организация за продължаване на работата и през учебната 2017 - 2018 година, а именно: - Разработи се и се утвърди училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси…
  На 14.06.2017 г. учениците от групите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Tвоят час – фаза 1)“ по ОП НОИР в ОУ „Васил Левски” с. Борима, общ. Троян представиха резултатите от своята дейност по проекта през учебната 2016 – 2017 година. Публичната изява се проведе в салона на читалище „Напредък”. Проектът започна на 2 ноември 2016 г. Бяха сформирани 6 групи - 3 за ученици с обучителни затруднения и 3 групи по интереси. Включиха се 44 ученици като някои участват в 2 групи.…
   На 13.05.2017 г. групите по интереси „Училищно радио“ и „Краезнание“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 по ОП НОИР „Твоят час“ посетиха различни културно - исторически забележителности в гр. Ловеч. Програмата е съгласувана с темите на двете групи - да опознаят родния край и да направят достояние на всички своите знания чрез радиопредаване. Така всички ученици от ОУ „Васил Левски“ могат да научат нещо ново за забележителностите на областния град. Първото посещение беше на музея на Васил Левски, където учениците се запознаха с борбите на българския народ за национално освобождение, както и разнообразната революционна дейност на Дякона. Интересна беше восъчната фигура на Васил…
  Понеделник, 24 Април 2017 08:58

  Урок по родолюбие

  На 22 април 2017 г. групите по интереси „Краезнание” и „Училищно радио” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час” посетиха културно - исторически забележителности в с. Орешак и с. Черни Осъм. Това посещение бе свързано с тематичните програми на двете групи. В Природонаучния музей в с. Черни Осъм учениците се запознаха с животните, които се срещат в нашия край и на други места в света, както и средата, която обитават. Слушаха с интерес гласовете на дива свиня, мечка, вълци, а радиожурналистите записаха тези звуци от природата, за да ги пуснат после на своите слушатели. Безспорно най-интересен експонат беше ягуарът, който е едно…
  Четвъртък, 20 Април 2017 05:44

  Публична изява - Лазаруване

  Цели: Да се запознаят учениците с произхода на обичая и обредите, свързани с него, да покажат наученото за местния фолклор и традиции, да участват във възраждането на красивия пролетен празник. Възпитаване на естетически вкус и усет към красотата на моминската носия. Подготовката за празника започна отрано. Момичетата от група «Краезнание» научиха лазарски песни от нашия край. Заедно с момчетата подготвиха литературно - музикална композиция, която представиха пред учениците и учителите. Тъй като лазарките приличаха на букет от цветя, нарекохме изявата «Лазарчице, китчице». Лошото време попречи композицията да бъде представена на тревата в училищния двор и за това използвахме една от…

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.